Polish

Zadzwoń do „Pine Tree Legal Assistance”
Bezpłatna pomoc prawna dla osób o niskich dochodach

„Pine Tree Legal” zapewnia bezpłatną pomoc prawną dla osób o niskich dochodach, mieszkających w stanie Maine.

Z powodu ograniczonej liczby pracowników, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, którzy nas potrzebują. Nie możemy pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przestępczością i ruchem drogowym. Możemy Ci udzielić pomocy w następujących sytuacjach:

 • Eksmisje, problemy pomiędzy wynajmującym a najemcą, inne problemy dotyczące spraw mieszkaniowych.
 • Problemy dotyczące zasiłków pomocy społecznej. Obejmuje to również TANF (program socjalny „Czasowa Pomoc dla Potrzebujących Rodzin”), kartki żywnościowe, pomoc ogólną oraz pomoc inwalidom i bezrobotnym.
 • Przemoc w rodzinie.
 • Pokrycie kosztów pomocy medycznej, dostęp do służby zdrowia.
 • Zmniejszenie lub zniesienie podatku od nieruchomości dla osób o niskich dochodach.
 • Edukacja specjalna i inne problemy związane z dziećmi i młodzieżą.
 • Problemy konsumpcyjne.
 • Problemy z DHHS (Wydział Zdrowia i Usług Społecznych) i z alimentami.
 • Szkolenia zawodowe/ASPIRE/PaS (Programy pomocy dla uczniów i studentów).
 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, prawa rodzicielskie).
 • Problemy podatkowe z IRS (Urząd podatkowy)
 • Inne poważne problemy natury prawnej.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się czy możemy Ci pomóc.

Zadzwoń lub przyjdź do najbliższego oddziału „Pine Tree”. Jeśli nie mówisz po angielsku, poproś od razu o tłumacza. My zapewnimy Ci tłumacza bezpłatnie.


Translated by: Magdalena Trzeciak

Powrót do strony głównej

PTLA #998PO