Rental Housing
Displaying 91 - 95 of 95
Icon for content type Article

Kit me Dwoko Wel Cente me ot ma gi Keto Piny Cen (Security Deposit Return in Acholi)

Kit me Dwoko Wel Cente me ot ma gi Keto Piny Cen PTLA #633AC
Icon for content type Article

Fair Housing (Russian)

В штате Мэн действует как закон штата, так и федеральный закон о «запрещении дискриминации при аренде и покупке жилья».
Icon for content type Article

The Americans with Disabilities Act and the Maine Human Rights Act

Two laws in Maine protect people with disabilities. Both laws make it illegal for government agencies to discriminate against people with disabilities. Government agencies must also take steps to make it easier for people with disabilities to use and enjoy public services and benefits. The first law is the ADA, which applies all over the United… More
Icon for content type Article

Dwa lokatè nan eta Maine: Degèpisman

Resous Enpòtan pou Evite Degèpisman Yo mande w degèpi? Ou pè yo pral mande w sa byento? Pou aprann plis sou dwa ou si yo mande w degèpi, vini nan yon sesyon vityèl enfòmasyon yon avoka PTLA ap fè chak madi a 9è am.
Icon for content type Article

Motèl, otèl, ak kay ki gen plizyè chanm yo lwe

Kreyòl Lalwa nan eta Maine plizoumwen klè sou pwoblèm lokatè (li plis sou dwa lokatè nan Maine nan seksyon kote nou pale kesyon lojman lokatif), lwa yo pa fin twò klè sou dwa moun ki rete nan motèl, otèl ak kay kote yo lwe plizyè chanm. Se la nou reponn kèk nan kesyon yo mande pi souvan sou tip lojman sa yo.